นิ้วล็อค (Trigger finger)

นิ้วล็อค คือ อาการที่งอข้อนิ้วมือแล้วเหยียดขึ้นเองไม่ได้เหมือนถูกล็อคไว้  เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปที่ต้องใช้มือในการจับสิ่งของ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและบ่อยๆ โรคนี้ไม่มีอันตรายใดๆ   เพียงแต่ให้ความรู้สึกเจ็บปวด และใช้มือได้ไม่ถนัด แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ สาเหตุของการเกิดนิ้วล็อค เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือ ซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วมือ ทำให้เส้นเอ็นเกิดการหนาตัวขึ้น และติดขัดในการเคลื่อนไหวขณะเหยียดนิ้วมือ เมื่อมีการอักเสบรุนแรงมากขึ้นจะเกิดปุ่มตรงเส้นเอ็น เวลางอนิ้วมือปุ่มจะอยู่นอกปลอกหุ้ม แต่ไม่สามารถเคลื่อนเข้าปลอกหุ้ม เวลาเหยียดนิ้วมือกลับคืน  ทำให้เกิดอาการ นิ้วล็อค อยู่ในท่างอ ต้องออกแรงช่วยในการเหยียดนิ้ว จึงจะสามารถฝืนให้ปุ่มเคลื่อนที่ผ่านปลอกหุ้มเข้าไปได้ดังเดิม ส่วนการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือนั้น มักเกิดจากแรงกดหรือเสียดสีของเส้นเอ็นอย่างซ้ำซาก หรือใช้งานฝ่ามือมากเกินไป เช่น การใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ในการทำทำสวน ทำงานบ้าน เล่นดนตรี เล่นกีฬา การขุดดิน เป็นต้น โรคนี้จึงพบได้บ่อยในกลุ่มคนที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นประจำ บางคนมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ พนักงานบัญชี หรือ เลขานุการที่พิมพ์ดีดบ่อยๆ นักดนตรีที่เล่นไวโอลิน นอกเหนือไปจากนั้นก็ได้แก่…