ปวดข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome – CST )

  ปวดข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome – CST ) การปวดข้อมือ ถือได้ว่าเป็นโรคซึ่งพบบ่อยมากโรคหนึ่งในช่วงวัยกลางคนจนถึงคนสูงอายุ โดยโรคนี้จะเกิดขึ้นเพราะเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกด ทำให้รู้สึกมีอาการ ปวด ชา และ อ่อนกำลังที่มือ โรคนี้ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่เนิ่น ๆ ก่อน 6 เดือน จะทำให้หายขายได้ สาเหตุของการปวดข้อมือ 1. เกิดจากการใช้มือทำงานซ้ำ ๆ เป็นเวลานานหลาย ๆ ปี เช่น การพิมพ์ดีด การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และการห่อบรรจุของในโรงงาน เป็นต้น 2. เกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้ข้อมือช้ำ กระดูดหัก ข้ออักเสบ 3.…