ความรู้ เกี่ยวกับเริม

เมื่อร่างกายเข้าสู่สภาวะอ่อนแอ มีความร้อนสูงอยู่ภายในและภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มักเกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะเครียดหรือพักผ่อนน้อยเป็นระยะเวลานาน เป็นสัญญาณเตือนของร่างกายให้เราลดภาระงานลงก่อน พักผ่อนดูแลร่างกายให้มากขึ้น เริมเกิดขึ้นได้อย่างไร โรคเริม เป็นโรคติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังและเยื่อบุบริเวณปากและอวัยวะเพศ เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เฮอร์ปีซิมเพลกซ์ (Herpes simplex virus) ซึ่งมี 2 ชนิด คือ 1.เฮอร์ปีซิมเพลกซ์ 1 Herpes simplex virus 1 (HSV-1) ถ้าติดเชื้อนี้แล้วมักจะเกิดอาการโรคบริเวณปากและผิวหนังเหนือสะดือขึ้นไป เกิดที่ปากเรียก Herpes labialis โรคนี้ไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.เฮอร์ปีซิมเพลกซ์ 2 Herpes simplex virus 2 (HSV-2)  มักเกิดบริเวณอวัยวะเพศและติดต่อโดยเพศสัมพันธ์เรียก Herpes genitalis ซึ่งทุกๆคนจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ได้ทั้งนั้น เพราะเชื้อไวรัสเริมติดต่อทางการสัมผัสโดยตรงกับผู้ได้รับเชื้อที่มีแผลถลอกอยู่ โดยเจ้าเชื้อนี้สามารถเคลื่อนผ่านรอยแตกเล็กๆ บริเวณผิวหนัง หรือเยื่อบุผิวที่ชุ่มชื้นบริเวณริมฝีปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก ทำให้เชื้อเริมเข้าไปได้ การรักษา โดยทั่วไปแล้ว โรคเริมจะสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา…