เบาหวาน…

โรคเบาหวาน ถือเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของคนไทย  เนื่องจากมีคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมากถึง 2-3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น ทำให้เกิดการละเลยและไม่ดูแลสุขภาพให้ถูกวิธี ซึ่งนั่นทำให้ผู้ป่วยได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้  ดังนั้นเราควรมาลองทำความเข้าใจโรคเบาหวานและอาการเบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปสำรวจตัวเองว่ามีอาการของโรคหรือไม่ โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus) เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน  เมื่อน้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้จะทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆ เมื่อน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงเรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง  ประเภทของ โรคเบาหวาน โรคเบาหวาน ที่พบในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. โรคเบาหวาน ชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin-dependent diabetes) เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง มักพบในเด็กและคนอายุต่ำกว่า 25 ปี…