ใส่ใจสุขภาพ ปัสสาวะบ่อย ตอนกลางคืน อย่าชะล่าใจ

การขับถ่ายปัสสาวะถือเป็นเรื่องปกติของแต่ละคน ซึ่งไตจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและขับของเสียออกจากร่างกายโดยผ่านกระบวนการทำงานของระบบปัสสาวะ และมีกระเพาะปัสสาวะคอยทำหน้าที่ในการเก็บกักปัสสาวะ เมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็ม จะทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะและต้องไปถ่ายปัสสาวะ โดยปกติแล้วกระเพาะปัสสาวะของผู้ใหญ่ จะมีความจุประมาณ 400 – 500 cc เมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำปัสสาวะที่ร่างกายผลิตในแต่ละวัน ผู้ใหญ่ จะถ่ายปัสสาวะประมาณ 4 – 6 ครั้ง/วัน แต่ในเวลากลางคืนเป็นช่วงของการ พักผ่อน นอนหลับ ไม่มีการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่ม จึงทำให้ช่วงเวลากลางคืนจะมีระยะของการถ่ายปัสสาวะห่างออกไป ประกอบกับสมองกำลังอยู่ในช่วงการพัก จะต้องใช้การกระตุ้นจากกระเพาะปัสสาวะที่เต็มส่งการเตือนขึ้นไปยังสมองในระดับที่รุนแรง จึงจะทำให้ตื่นขึ้นมาถ่ายปัสสาวะ ทำให้โดยปกติจะต้องตื่นมาถ่ายปัสสาวะคืนละ 1 ครั้ง บางคนอาจจะไม่ต้องตื่นเลยหากถ่ายปัสสาวะก่อนนอนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในวัยสูงอายุอาจจะถ่ายปัสสาวะคืนละ 2 ครั้งได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด จำนวนครั้งของการถ่ายปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน มากกว่าคืนละ 2 ครั้ง ถือว่าผิดปกติ !! สาเหตุที่ทำให้ถ่ายปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน…