กินอย่างไร ก่อน-หลังออกกำลังกาย

การกินเป็นปัญหาใหญ่มากในการลดน้ำหนัก แม้ว่าจะออกกำลังกายอย่างหนักก็ตาม ดังนั้นเราควรรู้วิธีกินอาหารก่อนและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้เราออกกำลังกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาหารก่อนออกกำลังกาย ก่อนออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา ควรกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหาร เพื่อที่จะได้มีแรงออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้นาน ไม่เหนื่อยหรือหมดแรงกลางคัน ควรเลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เช่น อาหารประเภทผลไม้ แอปเปิ้ล ขนมปังปิ้ง ขนมปังโฮลวีต แครกเกอร์ หรือน้ำผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย และต้องรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะถ้ารับประทานอาหารแล้วออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทันทีอาจทำให้เกิดอาการจุก เสียดท้องได้เนื่องจากอาหารที่รับประทานนั้นยังอยู่ในกระเพาะและยังย่อยไม่หมด ส่วนการดื่มน้ำ ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ 2 แก้ว แต่ไม่ควรเกิน 6 แก้ว เพราะกระเพาะอาหารของคนเรามีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ไม่เกิน 6 แก้วในเวลา 1 ชั่วโมง อาหารหลังออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ไกลโคเจนที่สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อถูกใช้ไป…