ตะคริว (Muscle Cramps)

ตะคริว คือกล้ามเนื้อมีการการที่มีการหดเกร็งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน โดยปกติแล้ว ตะคริว มักเกิดได้นานไม่เกินสองนาที แต่ในบางรายอาจมีที่เกิดได้นานถึงห้านาทีหรือมากกว่านั้น ในบางรายอาจเกิดบ่อยจนทำให้เกิดความทุกข์ทรมานได้ โดยทั่วไปตะคริวมักเกิดในผู้สูงอายุ และจะเกิดในตอนกลางคืน    แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนอายุน้อยและเกิดได้ทุกเวลา การเป็นตะคริวอาจจะไม่เป็นอันตรายถึงขึ้นเสียชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดในระหว่างการว่ายน้ำ หรือขณะขับรถ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ สาเหตุของการเกิดตะคริว ยังไม่เป็นที่แน่ชัดถึงสาเหตุของการเกิดตะคริว 1. อาจเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้มีการยืดตัวบ่อยๆ ทำให้มีการหดรั้ง เกร็งได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อนั้นมากเกินไป 2. อาจเกิดจากเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ 3. อาจเกิดจากการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีพอซึ่งมักพบในคนที่มีโรคที่ทำให้หลอดเลือดตีบ เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น ตัวกระตุ้นการเกิดตะคริว – ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดจากการที่ร่างกายได้รับยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น – โรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคไตวาย โรคเบาหวาน…