ปกติแล้วร่างกายของเราทุกคนจะมีไขมันไว้เพื่อสำรองเป็นอาหาร ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นเบาะกันกระแทก แต่ถ้าหากมีมากเกินไปคือโรคอ้วน

โรคอ้วน
ภาพประกอบ guardian.co.uk

เราทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีว่าความอ้วน คือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่นำพาคนเราไปสู่ความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากที่สุด  เมื่อเทียบกับโรคภัยระบาดต่างๆตามฤดูกาลที่เกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าโรคร้ายที่เกิดจากการสะสมพอกพูนของไขมัน ทำให้เกิดโรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

โรคอ้วนเป็นภาวะทางสุขภาพที่เป็นปัญหาอย่างมากในสังคมปัจจุบันนี้ และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเรา มีประชากรที่ป่วยเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมาก จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจพบว่า ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น โดยเพศชายพบว่าเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 36% เพศหญิงเพิ่มขึ้น 47% โดยช่วงวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-29 ปีจะมีอัตราเพิ่มของโรคอ้วนมากที่สุด

สาเหตุของโรคอ้วน

1. กรรมพันธุ์

2. การดำเนินชีวิตประจำวัน คือ การดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นชีวิตที่รีบเร่งทำให้ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับอาหารการกิน เลือกที่สะดวกสบายเป็นหลัก ซึ่งอาหารเหล่านั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อ้วน และเนื่องจากไม่มีเวลาทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วย

การแก้ปัญหาโรคอ้วนควรใช้วิธีการป้องกัน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้ความรู้ในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง การกระตุ้นให้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่มากขึ้น มากกว่าการเยียวยารักษา  เพราะการใช้วิธีเยียวยารักษาเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้โรคอ้วนหมดไป ต้องอาศัยการผสมผสานของข้อความรู้ต่างๆ ศาสตร์ต่างๆ มาช่วยแก้ไข โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะต่างๆ ที่สามารถจะช่วยทำให้การเกิดโรคอ้วนลดลงได้

โรคอ้วน