โรคเบาหวาน ถือเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของคนไทย  เนื่องจากมีคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมากถึง 2-3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น ทำให้เกิดการละเลยและไม่ดูแลสุขภาพให้ถูกวิธี ซึ่งนั่นทำให้ผู้ป่วยได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้  ดังนั้นเราควรมาลองทำความเข้าใจโรคเบาหวานและอาการเบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปสำรวจตัวเองว่ามีอาการของโรคหรือไม่

เบาหวาน
ภาพประกอบจาก diabetes-ok.com

โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus) เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน  เมื่อน้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้จะทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆ เมื่อน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงเรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง

 ประเภทของ โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ที่พบในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. โรคเบาหวาน ชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin-dependent diabetes) เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง มักพบในเด็กและคนอายุต่ำกว่า 25 ปี แต่ก็อาจพบในคนสูงอายุได้บ้าง อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ร่วมกับการติดเชื้อหรือการได้รับสารพิษจากภายนอก

ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดนี้จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดในระยะยาว และถ้าเป็นรุนแรง จะมีการคั่งของสารคีโตน(ketones) สารนี้จะเป็นพิษต่อระบบประสาททำให้หมดสติถึงตายได้

2. โรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non-insulin dependent diabetes)เป็น เบาหวาน ที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ มีความุรนแรงน้อย มักพบในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจพบในเด็กหรือวัยหนุ่มสาวได้บ้าง สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีส่วนเกี่ยวกับ พันธุกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะ น้ำหนักตัวมาก และขาดการออกกำลังกาย มีลูกดก เป็นต้น  โดยตับอ่อนของผู้ป่วยชนิดนี้ยังสามารถสร้างอินซูลินได้ แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงทำให้มีน้ำตาลที่เหลือใช้กลายเป็นเบาหวานได้ บางครั้งถ้าระดับน้ำตาลสูงมาก ๆ ก็อาจต้องใช้อินซูลินฉีดเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องใช้อินซูลินตลอดไป และผู้ป่วยมักไม่เกิดภาวะคีโตซิส เหมือนกับชนิดพึ่งอินซูลิน

นอกจากข้างต้นแล้ว  ยังพบว่าเบาหวานอาจมีสาเหตุจากการใช้ยาด้วย เช่น สเตอรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการเบื้องต้น คือ

1. ปวดปัสสาวะบ่อย เนื่องจากน้ำตาลที่ออกมาทางไตจะดึงเอาน้ำจากเลือดออกมาด้วย จึงทำให้มีปัสสาวะมากกว่าปกติ

2. กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมากๆต่อครั้ง เนื่องจากเมื่อถ่ายปัสสาวะมาก ก็ทำให้รู้สึกกระหายน้ำ ต้องคอยดื่มน้ำบ่อยๆ

3. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง

4. เบื่ออาหาร

5. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ  เนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปสร้างพลังงานได้เต็มที่จึงต้องนำ ไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน

6. ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ เช่น ติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยาก

7. สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน

8. อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก เนื่องมาจากเบาหวานจะทำลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลงความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกจึงถดถอยลง

9. อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต

เมื่อเราทราบถึงอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานแล้ว เราควรหันมาสำรวจตัวเองว่ามีโอกาสเป็นโรคนี้หรือไม่  และจะได้หาวิธีป้องกันหรือดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

เบาหวาน…