การบริโภคอาหารหลากหลายชนิด ถูกสุขลักษณะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง สุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากสารพัดโรคภัยได้ แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามละเลยกัน

อาหารสุกๆดิบๆ
ภาพประกอบ pchanneltv.com

มีคนเป็นจำนวนมากที่ชอบบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ซึ่งบ่อยครั้งมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น อาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย ท้องร่วง อีกทั้งการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ยังมีความเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิตัวจี๊ด โรคพยาธิตัวตืด รวมถึงโรคมะเร็งท่อน้ำดี และ โรคหูดับ โดยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิตเลยทีเดียว

การบริโภคอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย ปรุงสุกดสดใหม่ และเข้าใจในวิธีการเก็บรักษาอาหาร ยังมีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้ห่าง ไกลจากความเจ็บป่วย  เพราะโรคที่มาจากการติดเชื้อทางอาหารมีทั้งพวกเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมทั้งสารพิษที่สร้างจากเชื้อพวกนี้ อย่างที่พบบ่อยเชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้มีไข้ ท้องเสีย ปวดท้อง ฯลฯ เชื้อโรคพวกนี้มีอยู่ทั้งในลำไส้ของสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อีกทั้ง  ในอาหารทะเลพวกหอยหลายชนิด  ดังนั้นหากนำมารับประทาน หรือนำไปประกอบอาหารโดยไม่สุก ไม่สะอาด ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสดังกล่าว

อาการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่พบบ่อยคือ  ปวดท้อง มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ส่วนใหญ่เชื้อพวกนี้มักจะหายเองได้ใน 2-3 วัน ยกเว้นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะเสียน้ำ เสียเกลือแร่ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ  และอาหารที่ปรุงสุกเมื่อตั้งให้เย็นแล้วควรเก็บใส่ตู้เย็นภายใน 4 ชม. หากจะนำมารับประทานก็ควรนำมาอุ่น ซึ่งขณะการอุ่นอาหารควรทำให้เดือดไม่ใช่แค่ทำให้ร้อน ส่วนพวกผัก ผลไม้ ควรล้างให้น้ำไหลผ่านชะล้างเชื้อโรคด้วย

นอกจากนี้แล้วการเรียนรู้เข้าใจในการบริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อทราบอันตรายการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดการปรุงสุก สะอาดเข้าไว้ล้วนช่วยสร้างความปลอดภัยและส่งผลดีต่อสุขภาพได้

อาหารสุกๆ ดิบๆ