การใช้งานของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับโน๊ตบุ๊คจะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน นั่นคือ โน้ตบุ๊คจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วยังไม่สามารถปรับระดับจอและแป้นพิมพ์ได้ โน้ตบุ๊คถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในแง่มุมของการใช้งานเป็นเวลานานๆ เพราะท่าทางและลักษณะการทำงานกับโน้ตบุ๊กจะไม่ถูกลักษณะที่ดี สู้การทำงานกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่ได้

แต่ที่ผ่านมาปัญหาการใช้โน้ตบุ๊กอาจจะยังเกิดขึ้นไม่มาก เพราะการใช้งานโน้ตบุ๊กจะเป็นการใช้งานเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันหลายๆ คนได้หันมาใช้โน้ตบุ๊คแทนการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกันแล้ว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่จะจัดโน้ตบุ๊กขึ้นมาให้เหมาะสมกับผู้ใช้ แต่ก็เป็นเรื่องยาก เพราะโน้ตบุ๊กถูกออกแบบมาอยู่ในรูปแบบที่จำกัด

ในเมื่อแก้ปัญหาในการจัดรูปแบบของโน๊ตบุ๊คให้ตรงกับการใช้งานในปัจจุบันไม่ได้ เราจึงมีแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับโน้ตบุ๊กเป็นเวลานานๆ

ข้อแตกต่างของโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ชัดเจนที่สุดคือ โน้ตบุ๊คจะมีขนาดที่เล็กกว่าและไม่สามารถปรับระดับจอและแป้นพิมพ์ได้ หากจะปรับระดับจอและแป้นพิมพ์เองก็จะพบว่า

1. เมื่อปรับระดับแป้นพิมพ์ให้สูงพอเหมาะกับแขน เพื่อให้แขนและมือวางอยู่ในท่าสบาย และให้มีการยกไหล่น้อยที่สุดจะทำให้จอโน้ตบุ๊คอยู่ค่อนข้างต่ำทำให้ต้องก้มคอหรือโน้มตัวเข้าใกล้จอมากขึ้น จะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อคอและหลังทำงานหนัก และอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้หากต้องนั่งทำงานนานๆ

2. ขณะเดียวกันหากปรับตั้งจอให้อยู่สูงขึ้น เพื่อให้คอและลำตัวไม่ต้องก้ม แต่กลับจะทำให้แป้นพิมพ์อยู่สูงเกินไป จึงทำให้ต้องยกบ่าและไหล่ขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อที่บ่าและไหล่ต้องทำงานหนัก จึงทำให้มีอาการปวดเมื่อยล้าที่บ่าได้เมื่อทำงานนานๆ และที่บริเวณข้อมืออาจมีการกดของบริเวณข้อมือกับขอบของแป้นพิมพ์หรือขอบโต๊ะได้ง่าย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการอักเสบของเนื้อเยื่อ เอ็น และเส้นประสาทที่ข้อมือได้

3. ตัวแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คเองมีขนาดค่อนข้างเล็ก และหลายๆ รุ่นไม่สามารถปรับให้มีการเอียงของแป้นพิมพ์ได้ ทำให้มีแรงกดที่ข้อมือหรือข้อมือมีการเอียง บิด ขณะที่ทำงาน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เอ็น หรือเส้นประสาทได้เช่นกัน

4. ลักษณะของเมาส์ถูกแทนที่ด้วย track ball หรือ pad ซึ่งควบคุมได้ยากกว่าเมาส์และเมื่อยล้าได้ง่ายเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ


วิธีแก้ไขให้โน้ตบุ๊คให้ได้ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง

1. หาแป้นพิมพ์และเมาส์มาใช้เพิ่ม และวางโน้ตบุ๊คบนหนังสือหรือเก้าอี้เล็กๆ ให้สูงขึ้นมาจากโต๊ะจนกระทั่งขอบบนของจออยู่ที่แนวการมองของตาเมื่อมองไปตรงๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่นั่นหมายความว่าขนาดของจอโน้ตบุ๊คต้องใหญ่พอสมควร

2. หากจอโน้ตบุ๊คมีขนาดเล็ก วิธีแก้ไขก็คือใช้โน้ตบุ๊กต่อกับจอภายนอก โดยให้ปรับระดับของจอตามตำแหน่งที่ต้องการเหมือนกับจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป แล้วใช้แป้นพิมพ์จากตัวโน้ตบุ๊ค แต่แป้นพิมพ์ต้องปรับให้เอียงลาดเล็กน้อยเพื่อให้ข้อมือไม่งองุ้มและถูกกด

3. การจัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือ ใช้บุ๊คบุ๊กโดยต่อกับจอ แป้นพิมพ์ และเมาส์ภายนอก นั่นหมายถึงเราสามารถปรับทุกอย่างได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยใช้ตัวซีพียูของโน้ตบุ๊ค ทำให้ทำงานในลักษณะท่าทางที่เหมาะสมได้ ขณะเดียวกันก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูล เมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

4. คำแนะนำจาก OSHA (the Occupational Safety and Health Administration) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของสหรัฐอเมริกา คำแนะนำจาก OSHA นี้ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในลักษณะเอียงประมาณ ๓๐ องศา สำหรับวางโน้ตบุ๊ค ทำให้แป้นพิมพ์เอียงตัวขึ้น จอสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ปรับการนั่งเก้าอี้ให้เอียงไปด้านหลัง ซึ่งมีผลต่อระดับการมองทำให้ไม่ต้องก้มศีรษะ แขนและข้อมือ ไม่มีการกด การบิดและการเอียงของข้อมือมากนัก ขณะเดียวกันหลังพักอยู่เบาะแรงกดต่อหมอนรองกระดูกก็ลดลง

ถึงแม้การแก้ไขดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง แต่ก็อย่าลืมว่าโน้ตบุ๊คเหมาะสำหรับการใช้ชั่วคราวมากกว่า ดังนั้น จึงไม่ควรใช้โน้ตบุ๊กต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ

รู้หรือไม่ว่าการใช้โน๊ตบุ๊คเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ