นอนกรน
ภาพประกอบจาก med.cmu.ac.th

หลายคนมักจะคิดว่าการนอนกรน (Snoring) ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร จึงละเลยไม่ใส่ใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่า คนที่นอนกรนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงหลายชนิด

ผลการวิจัยจากสถาบันการแพทย์ ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวถึงผลเสียของการนอนกรนว่าอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้หลายชนิด

เกือบทุกรายที่มีปัญหานอนกรน นักวิจัยพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Apnea) เพราะกล้ามเนื้อส่วนบริเวณเพดานอ่อน โคนลิ้น และลิ้นไก่ หย่อนลงมาอุดกั้นช่องทางเดินหายใจ ทำให้มีการหยุดหายใจชั่วขณะ ร่างกายและสมองจึงขาดออกซิเจน นำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง
หัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคเบาหวาน

โดยพบว่าเพศชายที่มีอาการนอนกรนอย่างรุนแรง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่นอนกรน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิต สูงมากกว่าคนทั่วไป 40% เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว 34% และภาวะเส้นเลือดอุดตัน 67%

หากรู้อย่างนี้แล้วควรจะใส่ใจกับอาการนอนกรนให้มากขึ้น ปัญหาการนอนกรนจะไม่ลุกลามหากได้รับการเยียวยาตั้งแต่เริ่มแรกค่ะ

ระวัง! การนอนกรนก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง