ปวดข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome – CST )

การปวดข้อมือ ถือได้ว่าเป็นโรคซึ่งพบบ่อยมากโรคหนึ่งในช่วงวัยกลางคนจนถึงคนสูงอายุ โดยโรคนี้จะเกิดขึ้นเพราะเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกด ทำให้รู้สึกมีอาการ ปวด ชา และ อ่อนกำลังที่มือ โรคนี้ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่เนิ่น ๆ ก่อน 6 เดือน จะทำให้หายขายได้

สาเหตุของการปวดข้อมือ

1. เกิดจากการใช้มือทำงานซ้ำ ๆ เป็นเวลานานหลาย ๆ ปี เช่น การพิมพ์ดีด การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และการห่อบรรจุของในโรงงาน เป็นต้น

2. เกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้ข้อมือช้ำ กระดูดหัก ข้ออักเสบ

3. เกิดจากโรคทั่วไปของร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ต่อมไทรอยด์ เนื้องอกบริเวณข้อมือ เป็นต้น

ลักษณะของอาการ
อาการระยะเริ่มต้นมักจะเป็นน้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เป็นมากขึ้น เริ่มด้วยอาการปวดที่ข้อมือและมักจะปวดกลางคืนมากกว่ากลางวัน ในบางครั้งก็จะปวดจนตื่นกลางดึกต้องลุกขึ้นสะบัดมือสักพักแล้วค่อยทุเราลง แต่พอเป็นมากๆ ขึ้นจะมีอาการชาที่นิ้วมือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง ทางด้านอุ้งมืออาจมีความรู้สึกเหมือนนิ้วหนาขึ้นหนักขึ้น และกล้ามเนื้อฝ่อ ถ้าเป็นนาน 4 – 5 เดือน อาการมักจะเป็นอยู่ตลอดเวลา

วิธีการป้องกันการปวดข้อมือ
พยายยามอย่าใช้ข้อมือในการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ นานเกินไป เช่น การใช้คีมหยิบจับอุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ ซ้ำ ๆ เวลาที่ใช้เครื่องมือ ด้วยท่าที่ถือข้อมือจับแทนที่จะใช้นิ้วจับพยายามใช้มือ ด้วยท่าทีถือข้อมือตรง ไม่งอมาก อาจใช้ที่ดามข้อมือช่วยด้วย เปลี่ยนจากการใช้มือซ้ายมาเป็นมือขวา หรือเปลี่ยนจากมือขวามาเป็นมือซ้ายบ้าง ควรพักการใช้มือบ้างเป็นครั้งคราว พยายามลดความกดดันมือเวลาใช้มือ

วิธีการรักษาอาการปวดข้อมือ

1. ใช้ที่ดามข้อมือ ตลอดทั้งกลางคืน – กลางวัน

2. รับประทานยาแก้อักเสบ

3. การทำกายภาพบำบัด

4. การฉีดยา

5. การผ่าตัดผ่าเส้นพังผืดกดเส้นประสาทโดยการฉีดยาชาที่ข้อมือ อาการจะหายเร็วและได้ผลดีมาก ในกรณีที่ปวดจากเอ็นข้อมืออักเสบ ซึ่งเป็นโรคปวดข้อมือที่พบบ่อยที่สุด

การปฏิบัติตัวในช่วงที่ยังมีอาการปวดอยู่

1. หลีกเหลี่ยงกิจกรรมที่ทำแล้วปวด

2. ประคบบริเวณที่ปวดนาน 30 นาที วันละ 1-2 ครั้ง หรือ อาจจะประคบด้วยความเย็น โดยใช้น้ำแข็งห่อผ้าขนหนูประคบที่ปวดนาน 10-15 นาที บ่อย ๆ ได้ตามความต้องการ แต่ควรเว้นช่วงในการประคบมากกว่า 30 นาที  แล้วจึงประคบใหม่อีกครั้ง

การปฏิบัติตัวในช่วงที่หายปวดแล้ว

ใช้หนังยาง (หนังยางเส้นใหญ่) รัดปลายนิ้ว กางนิ้วออก (ใช้แรงดึงของหนังยางเป็นแรงต้าน) ค่อย ๆ เพิ่มจำนวนหนังยางขึ้นเรื่อย ๆ ตามที่ทำได้ โดยไม่เจ็บ จำนวน 20 ครั้ง ทำบ่อยได้ตามต้องการ

การบริหารข้อมือก็สามารถช่วยผ่อนคลายและป้องกันการปวดข้อมือได้ โดยสามารถทำได้ง่าย ๆ ตามรูปด้านล่างนี้

 

ปวดข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome – CST )