เมื่อเกิดอาการปวดหลังเวลาใด เราจะรู้ตัวเองโดยอัตโนมัติเลยว่าต้องปรับอริยาบทของตัวเองใหม่ แล้วซักพักเราก็จะรู้สึกว่า อาการบรรเทาลงไป การอยู่ในท่าหลังตรงนอกจากจะช่วยลดอาการปวดหลังได้แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ อีก ด้วย

นั่งหลังตรง
ภาพประกอบจาก it24hrs.com

1.สุขภาพหมอนรองกระดูกดีขึ้น

การนั้งขับรถหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ หากเรานั่งในท่าหลังโกง จะเป็นการเพิ่มแรงกดที่หมอนรองกระดูก ส่งผลให้กล้ามเนื้อและเอ็นยึดเสื่อม ทำให้เกิดอาการปวดหลัง จนอาจลุกลามเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือเส้นประสาทเสียหาย ดังนั้นการนั่งหลังตรงๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอาการเหล่านี้ไปได้

2.ป้องกันโรคข้อ

การที่เรานั้งหลังโกงหรือหลังคู้ จะทำให้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอสะโพกหดลง และมีความยืดดหยุ่นน้อยลง จึงทำให้เกิดอาการปวดข้อสะโพก หรือการนั่งห่อไหล่ ก็มักจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเรื้อรังจนกลายไปเป็นโรคร้ายได้

3.บรรเทาอาการปวดศรีษะ

การนั้งหลังตรง จะช่วยไปลดแรงดึงของกล้ามเนื้อคอและเส้นประสาทบริเวณท้ายทอยได้ ทำให้เราไม่เสี่ยงต่ออาการปวดหัวเพราะเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

4. การไหลเวียนของออกซิเจนดี

การนั่ง การเดิน การยืน หลังตรงจะทำให้หน้าอกไม่ไปกดทับปอด ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างเต็มที่ การไหลเวียนของออกซิเจนดี ก็ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพใจดีไปด้วย แต่ในทางกลับกันถ้าเรานั้งคดคู้ หลังโกง หลังงอ ก็จะทำให้ออกซิเจนไหลเวียนได้ไม่ดี ทำให้เกิดอาการเครียด อึดอัด เมื่อยล้า เพราะความตึงที่บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะเป็นตัวการทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงาน

5.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร

การนั่งคดคู้อยู่บนเก้าอี้หรือโซฟาจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องตึง น้ำย่อยก็จะล้นออกมาจากกระเพาะอาหาร ทำให้รู้สึกแสบร้อนในอก ส่วนการเดินหรือการนั่งหลังตรงจะช่วยระบบการย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยป้องกันการเกิดกรดเกิน กรดไหลย้อนได้อีกด้วย

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ต่อไปต้องหมั่นสั่งเกตและปรับอริยาบท การนั่ง การเดิน การยืน ของตัวเอง ให้อยู่ในท่าหลังตรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะ

 

ข้อดีของการนั่งหลังตรง