การกินเป็นปัญหาใหญ่มากในการลดน้ำหนัก แม้ว่าจะออกกำลังกายอย่างหนักก็ตาม ดังนั้นเราควรรู้วิธีกินอาหารก่อนและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้เราออกกำลังกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ออกกำลังกาย
ภาพประกอบจาก authintmail.com

อาหารก่อนออกกำลังกาย

ก่อนออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา ควรกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหาร เพื่อที่จะได้มีแรงออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้นาน ไม่เหนื่อยหรือหมดแรงกลางคัน ควรเลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เช่น อาหารประเภทผลไม้ แอปเปิ้ล ขนมปังปิ้ง ขนมปังโฮลวีต แครกเกอร์ หรือน้ำผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย และต้องรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะถ้ารับประทานอาหารแล้วออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทันทีอาจทำให้เกิดอาการจุก เสียดท้องได้เนื่องจากอาหารที่รับประทานนั้นยังอยู่ในกระเพาะและยังย่อยไม่หมด

ส่วนการดื่มน้ำ ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ 2 แก้ว แต่ไม่ควรเกิน 6 แก้ว เพราะกระเพาะอาหารของคนเรามีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ไม่เกิน 6 แก้วในเวลา 1 ชั่วโมง

อาหารหลังออกกำลังกาย

การออกกำลังกายทำให้ไกลโคเจนที่สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อถูกใช้ไป ทำให้ร่างกายต้องสะสมขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ดังนั้นหลังการออกกำลังกายประมาณ 30 นาที ร่างกายควรได้รับคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน(แต่ไม่ควรกินมากจนเกินไป) ทั้งนี้เพื่อทำให้สะสมไกลโคลเจนได้เร็วขึ้นและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ดังนั้น อาหารหลังออกกำลังกายจึงควรเป็นประเภทย่อยง่าย เช่น นม ขนมปังโฮลวีต น้ำส้มคั้น 1 ถ้วย น้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น

ส่วนการดื่มน้ำ ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากจนเกิดปัญหาจุกเสียด จึงควรจิบน้ำไม่เกินครึ่งแก้วเพียงแก้กระหาย และไม่ให้ร่างกายขาดน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆเท่านั้น

ถ้าเราเลือกกินอย่างถูกวิธี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้การลดน้ำหนักของเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทรมานจากความหิวอีกด้วย

กินอย่างไร ก่อน-หลังออกกำลังกาย